Yönetim

                 

                  Merkez Müdürü 

          Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL

              Merkez Müdür Yardımcısı           

       Prof. Dr. Mustafa Erdem ÜREYEN                  

   

            Merkez Müdür Yardımcısı 

        Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZDEMİR