Test Hizmetleri

Merkezimiz TCI ve Turkish Technic kurumlarının alt yükleniciliğini 26.09.2017 tarihinden itibaren almış olup; 

Dikey Yakma 60 saniye (Vertical Bunsen Burner 60 seconds)

Dikey Yakma 12 saniye (Vertical Bunsen Burner 12 seconds)

Yatay Yakma- maksimum yanma uzunluğu 2,5" (Horizontal Bunsen Burner-max burn rate 2.5")

Yatay Yakma- maksimum yanma uzunluğu 4,0" (Horizontal Bunsen Burner-max burn rate 4.0")

45 Derece Yakma (45 Degree Bunsen Burner)

60 Derece Yakma (60 Degree Bunsen Burner)

Duman Yoğunluğu Testleri- 4 dakika / 20 dakika ( Smoke Density- 4 minutes / 20 minutes)

  • ​Flaming Mode Only

  • Non-Flaming Mode

Toksisite Testleri (Toxicity)

  • F​laming Mode Only

  • Non-Flaming Mode

OSU Isı Salınım Testi (OSU Heat Release)

​testlerini FAR 25.853 standardına uygun olarak yapmaktadır.

<a href="http://haum.anadolu.edu.tr">Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi</a>