Hoşgeldiniz

Anadolu Üniversitesi altyapısı ve teknik olanaklarıyla, üniversite personelinin, kamu ve özel kurum/kuruluşların özellikle havacılık konusunda ihtiyaç duyulan belirli testlerini gerçekleştirmek, çeşitli bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmalarına destek vermek, lisansüstü tez çalışmaları gibi konularda faaliyet göstermek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Federal Havacılık Kurulu (FAA) mevzuatına uygun olarak Metal Dışı Malzemeler Laboratuvarı’nda çeşitli analizler standart metotlarla aktif olarak çalışılmaya başlanmıştır.